Projekty

Antisekreční léčba v klinické praxi v České republice

Vážení přátelé,

antisekreční léčiva patří k nejužívanějším lékům současnosti a jsou předepisována nejen gastroenterology a hepatology, ale i praktickými lékaři a všeobecnými internisty. Současně se zvyšuje množství více (či méně) kvalitních důkazů o možných vedlejších účincích nejčastěji používané skupiny – inhibitorů protonové pumpy. Z tohoto důvodu vznikla na půdě České gastroenterologické společnosti, Společnosti praktického lékařství a České internistické společnosti ČLS JEP iniciativa zaměřující se na tuto problematiku s ambicí popsat současný stav a vytvořit konsenzuální doporučení pro racionální použití antisekretorik v našich oborech. Iniciativa koordinovaná skupinou Czech Gastroenterology Study Group připravila krátký dotazník, o jehož vyplnění jsme vás chtěli požádat. Přispějete tak k lepšímu poznání situace v naší republice a v dohledné době i k vytvoření kvalitních a praktických doporučení pro běžnou praxi.

Aktivita je podporována společností PRO.MED.CS Praha, a.s.

Více informací

Registr léčby H.pylori v České republice (Hp-CzReg)

Projekt vzniká jako národní součást evropského registru Hp-EuReg s možností dalšího zpracování získaných národních dat.
Hlavním cílem je získání databáze systematicky registrující reprezentativní vzorek rutinní klinické praxe evropských a českých gastroenterologů s cílem vypracovat popisné studie o léčbě a úspěšnosti infekce Helicobacter pylori.
Zodpovědná osoba za CGSG: doc. MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D., 2. Interní klinika - gastroenterologická a geriatrická, FN Olomouc, LF UP.
K přístupu a registraci do databáze REDCap je nutné zaslat kontaktní jméno lékaře, emailovou adresu a název pracoviště na emailovou adresu: lumir.kunovsky@fnol.cz.
Následně bude kontaktována centrála Evropského Hp registu a proběhne zřízení přihlašovacích údajů.

Více informací

GAVE - dotazníková studie

POZOR SBĚR DAT BYL UKONČEN !

Více informací

Endoskopická centra

POZOR SBĚR DAT BYL UKONČEN !

Více informací