Projekty

Projekty české otevřené

Zdravotní postižení endoskopistů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci. Rádi bychom zjistili, do jaké míry ovlivňuje pravidelné endoskopování zdraví vyšetřujících.
Je zjevné, že práce ve vynucené poloze se setrvalým namáháním horních končetin je ?významným rizikem zdravotních postižení, zejména pohybového aparátu. Jak rychle potíže vznikají a do jaké míry endoskopující ovlivňují, je předmětem našeho zkoumání.

Více informací

Antisekreční léčba v klinické praxi v České republice

Vážení přátelé,

antisekreční léčiva patří k nejužívanějším lékům současnosti a jsou předepisována nejen gastroenterology a hepatology, ale i praktickými lékaři a všeobecnými internisty. Současně se zvyšuje množství více (či méně) kvalitních důkazů o možných vedlejších účincích nejčastěji používané skupiny – inhibitorů protonové pumpy. Z tohoto důvodu vznikla na půdě České gastroenterologické společnosti, Společnosti praktického lékařství a České internistické společnosti ČLS JEP iniciativa zaměřující se na tuto problematiku s ambicí popsat současný stav a vytvořit konsenzuální doporučení pro racionální použití antisekretorik v našich oborech. Iniciativa koordinovaná skupinou Czech Gastroenterology Study Group připravila krátký dotazník, o jehož vyplnění jsme vás chtěli požádat. Přispějete tak k lepšímu poznání situace v naší republice a v dohledné době i k vytvoření kvalitních a praktických doporučení pro běžnou praxi.

Aktivita je podporována společností PRO.MED.CS Praha, a.s.

Více informací

Registr léčby H.pylori v České republice (Hp-CzReg)

Projekt vzniká jako národní součást evropského registru Hp-EuReg s možností dalšího zpracování získaných národních dat.
Hlavním cílem je získání databáze systematicky registrující reprezentativní vzorek rutinní klinické praxe evropských a českých gastroenterologů s cílem vypracovat popisné studie o léčbě a úspěšnosti infekce Helicobacter pylori.
Zodpovědná osoba za CGSG: doc. MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D., 2. Interní klinika - gastroenterologická a geriatrická, FN Olomouc, LF UP.
K přístupu a registraci do databáze REDCap je nutné zaslat kontaktní jméno lékaře, emailovou adresu a název pracoviště na emailovou adresu: lumir.kunovsky@fnol.cz.
Následně bude kontaktována centrála Evropského Hp registu a proběhne zřízení přihlašovacích údajů.

Více informací

 

Projekty mezinárodní otevřené

Pregnancy, Parental Leave and Parenthood during Gastrointestinal Training

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás požádat o spolupráci na mezinárodním dotazníkovém průzkumu na téma "Pregnancy, Parental Leave and Parenthood during Gastrointestinal Training". Jedná se o mezinárodní projekt zaměřený na mladé lékařky a mladé lékaře, kteří během své specializační přípravy v oboru gastroenterologie řešili důležité životní aspekty jako je těhotenství (těhotenství partnerek), rodičovská dovolená a rodičovství jako takové.

Více informací

 

Projekty české uzavřené

 

Projekty mezinárodní uzavřené