Projekty

 

 

 

 

GAVE - dotazníková studie

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve snaze o obnovení spolupráce mezi pracovišti při (snad) odeznění nejvýraznějších omezení vlivem pandemie COVID19, dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o vyplnění dotazníku týkajícího se Vašich zkušeností s diagnostikou a léčbou GAVE (Gastric Antral Vascular Ectasia). Jednoduché otázky jsou k dispozici na webovém formuláři a jejich vyplnění nezabere déle jak 10 minut. Nezajímáme se o detailní údaje o pacientech, cílem je získat přehled o přístupu k tomuto onemocnění na pracovištích v ČR. Práce vzniká pod záštitou Czech Gastroenterology Study Group jako další projekt pro navázání multicentrické spolupráce. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno tel. 53223 2114, 3500 kroupa.radek@fnbrno.cz

Více informací

Umělá inteligence v kapslové endoskopii - dotazníková studie

Vážení přátelé, připojte se k evropskému online průzkumu organizovanému Dr Romain Leenhardtem (Chef de Clinique Assistant, Service de Gastroentérologie et Nutrition, Hôpital Saint-Antoine, APHP & Sorbonne Université Paris). Cílem projektu je získání základních dat o zkušenostech, znalostech a očekávání endoskopické obce vzhledem k vývoji a zařazování technik umělé inteligence v endoskopii a kapslové endoskopii.

Více informací

Registr léčby H.pylori v České republice (Hp-CzReg)

Projekt vzniká jako národní součást evropského registru Hp-EuReg s možností dalšího zpracování získaných národních dat. Hlavním cílem je získání databáze systematicky registrující reprezentativní vzorek rutinní klinické praxe evropských a českých gastroenterologů s cílem vypracovat popisné studie o léčbě a úspěšnosti infekce Helicobacter pylori. Zodpovědná osoba za CGSG: MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D., Interní gastroenterologická klinika, FN Brno, LF MUNI. K přístupu a registraci do databáze REDCap je nutné zaslat kontaktní jméno lékaře, emailovou adresu a název pracoviště na emailovou adresu: kunovsky.lumir@fnbrno.cz. Následně bude kontaktována centrála Evropského Hp registu a proběhne zřízení přihlašovacích údajů.

Více informací

Refrakterní refluxní choroba jícnu

2. interní gastroenterologická klinika Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více informací