Projekty

 

 

Registr léčby H.pylori v České republice (Hp-CzReg)

Projekt vzniká jako národní součást evropského registru Hp-EuReg s možností dalšího zpracování získaných národních dat. Hlavním cílem je získání databáze systematicky registrující reprezentativní vzorek rutinní klinické praxe evropských a českých gastroenterologů s cílem vypracovat popisné studie o léčbě a úspěšnosti infekce Helicobacter pylori. Zodpovědná osoba za CGSG: MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D., Interní gastroenterologická klinika, FN Brno, LF MUNI. K přístupu a registraci do databáze REDCap je nutné zaslat kontaktní jméno lékaře, emailovou adresu a název pracoviště na emailovou adresu: kunovsky.lumir@fnbrno.cz. Následně bude kontaktována centrála Evropského Hp registu a proběhne zřízení přihlašovacích údajů.

Více informací

Refrakterní refluxní choroba jícnu

2. interní gastroenterologická klinika Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více informací