Registr léčby H.pylori v České republice (Hp-CzReg)

Velká rozmanitost léčebných režimů a linií na léčbu Helicobacter pylori a jejich různá účinnost vyžadují kontinuální analýzu klinické praxe, systematické vyhodnocování účinnosti a bezpečnosti různých režimů a diagnosticko-terapeutických strategií.
Hodnocení skutečné klinické praxe pomocí neintervenčních registrů pomůže zlepšit organizaci Evropského konsensu o léčbě infekce Helicobacter pylori.

Hlavní cíl:

  • Získat databázi systematicky registrující velký a reprezentativní vzorek rutinní klinické praxe evropských gastroenterologů s cílem vypracovat popisné studie o léčbě infekce Helicobacter pylori.

Druhotné cíle:

  • ​Vyhodnotit léčbu infekce Helicobacter pylori a získat klinická data v různých zemích.
  • Provádět studie zaměřené na epidemiologii, účinnost a bezpečnost běžně používaných léčebných postupů k eradikaci Helicobacter pylori.
  • Vyhodnotit dostupnost zdravotnických technologií a používaných léků při léčbě infekce Helicobacter pylori.
  • Umožnit vypracování dílčí a specifické analýzy zúčastněnými výzkumnými centry a pracovníky.

Za oficiální protokol, který obsahuje nejdůležitější informace o Hp-EuReg je považována publikace (viz. příloha):
McNicholl AG, O'Morain CA, Megraud F, Gisbert JP. Registry on the management of
Helicobacter pylori infection (Hp‐EuReg). Helicobacter. 2019;24:e12630.
https://doi.org/10.1111/hel.12630.

Detailni informace o projektu Hp-EuReg, stran náboru nových pacientů, vyhodnocování dat, přípravy studií či možnosti prezentování výsledků projektu najdete rovněž v oficiálním protokolu "Standard Operating Procedure" (SOP).

Hp-EuReg je podporován a financován Evropskou studijní skupinou pro Helicobacter a mikrobiom - European Helicobacter and Microbiota Study Group (https://www.ehmsg.org/projects).

Nejaktuálnější informace o registru můžete získat na webových stránkách www.hpeureg.com  nebo na twitteru: @hpeureg  

Data jsou zadávána do elektronické databáze REDCap (viz. PDF – přístup do databáze REDCap). 

K přístupu a registraci do databáze REDCap je nutné zaslat kontaktní jméno lékaře, emailovou adresu a název pracoviště na emailovou adresu: lumir.kunovsky@fnol.cz. Následně bude kontaktována centrála Evropského Hp registru a proběhne zřízení přihlašovacích údajů.

 

Požadavky: za jedno centrum zadání minimálně 20 pacientů za rok
Výhody: spoluúčast na publikacích a konferenčních abstraktech (zavislé na počtu zadaných pacientů za jednotlivé centrum), možnost získat kompletní česká data z registru k publikačním účelům a konferenčním přednáškám

 

doc. MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D., doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D