Granty a Fellowships

Granty ČGS

 • CESTOVNÍ GRANT
  • Cestovní grant je určen pro podporu zahraničních stáží za účelem provádění základního anebo klinického výzkumu v oblasti gastroenterologie, digestivní endoskopie nebo výživy.
  • Deadline pro odeslání žádosti: do 30. 6. 2024
  • Poskytnutá suma: 30 000,- Kč pro jednoho žadatele
  • Počet grantů za rok: 2
  • Další informace k podání žádosti.
 • GRANT - VĚDECKÝ PROJEKT
  • Tento grant je určen na podporu realizace vědeckého projektu v oblasti základního anebo klinického výzkumu v oblasti gastroenterologie, digestivní endoskopie nebo výživy.
  • Deadline pro odeslání žádosti: 30. 6. 2024
  • Poskytnutá suma: 50 000 Kč pro žadatele
  • Počet grantů za rok: 2
  • Další informace k podání žádosti

Granty jiné

...

Fellowships

...