Cestovní grant

Cestovní grant je určen pro podporu zahraničních stáží za účelem provádění základního anebo klinického výzkumu v oblasti gastroenterologie, digestivní endoskopie nebo výživy.

Kritéria pro podání žádosti

  • Žadatel je členem České gastroenterologické společnosti (ČGS)
  • Stáž na zahraničním pracovišti
  • Obecné zaměření projektu: základní anebo klinický výzkum zaměřený na oblast gastroenterologie, digestivní endoskopie nebo výživy
  • Žadatel může žádat o Cestovní grant jenom jednou

Žádost musí obsahovat následující náležitosti:

  • Jméno, titul(y), pracoviště a kontakt na žadatele
  • Místo stáže a jméno hlavního školitele/vedoucího výzkumného projektu
  • Předpokládaná délku pobytu
  • Stručný popis plánovaného vědeckého projektu

Vyplněnou žádost odeslat na adresu sekretariátu ČGS: pfeiferova.martina@gmail.com; v předmětu e-mailu uvést: Cestovní grant ČGS – žádost

Posuzování žádosti

Žádost budou posuzovat členové výboru ČGS. O výběru žadatele a podporu stáže bude rozhodovat termín doručení žádosti s přihlédnutím na charakter stáže a odbornost hostujícího pracoviště. Finální posouzení žádosti proběhne na nejbližším zasedání výboru ČGS po deadlinu podání žádosti. Žadatelé budou o výsledcích následně srozuměni e-mailem cestou sekretariátu ČGS.

Další podmínky

V případě schválení cestovního grantu žadatel po absolvování stáže vypracuje krátkou písemnou zprávu o absolvované stáži a prováděném výzkumné projektu. Tato zpráva bude publikovaná v časopise Gastroenterologie a hepatologie.  Součástí zprávy bude informace, že stáž byla podpořena ČGS.