Pregnancy, Parental Leave and Parenthood during Gastrointestinal Training

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. a MUDr. Tomáš Grega, Ph.D. byli jako zástupci ESBGH UEMS za Českou republiku osloveni ohledně zapojení České Republiky do mezinárodního dotazníkového průzkumu na téma "Pregnancy, Parental Leave and Parenthood during Gastrointestinal Training". Jedná se o mezinárodní projekt zaměřený na mladé lékařky a mladé lékaře, kteří během své specializační přípravy v oboru gastroenterologie řešili důležité životní aspekty jako je těhotenství (těhotenství partnerek), rodičovská dovolená a rodičovství jako takové.

Výsledky studie budou autoři prezentovat v rámci kongresu UEGW 2023 v Kodani.

Chtěli bychom Vás proto požádat o vyplnění dotazníku dostupného online z této adresy
https://forms.gle/SrM2obqZE4bfGSqh8

Předem děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.

Za autorský kolektiv

Ingrid Vojteková
Projektová manažerka
Ústav gastrointestinální onkologie 
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha