Antisekreční léčba v klinické praxi v České republice

odkazy na dotazník:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DzilaT95_UymlMkf0EenFjfh8vr8bPBMiAkFyaJmmLdUN0VSQTFQVDVHQk9DTzBZVE9TRzhSS0xKOC4u

 

 

S díky

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.