Zdravotní postižení endoskopistů

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku dostupného online z této adresy do 30.6.2023​: ​  

https://ostravaou.limequery.com/519538?lang=cs

Dotazník je anonymní, jednoduchý a jeho vyplnění Vám zabere méně než 5 minut. Zpracováván a zabezpečen bude pracovníky IT Ostravské univerzity. 

Bez Vaší pomoci nelze reálnou situaci ​zmapovat. Doufáme, že Vás výsledky zaujmou a pomohou nalézt cesty ke zlepšení stavu. Setrvale se snažíte vylepšit život ​a zdraví ​svým pacientům, věnujte nyní chvíli i Vám samotným. 

 

Za autorský kolektiv Tomáš Vaňásek, Jan Lata, Pavel Svoboda