Úvod

Vítejte na webových stránkách CGSG (Czech Gastroenterology Study Group), sdružení jehož cílem je podpora výzkumu v oblasti gastroenterologie a příbuzných oborů v České republice. Organizace vznikla v roce 2019 z iniciativy výboru České gastroenterologické společnosti. Stránky umožňují registraci osoby či pracoviště se zájmem o zapojení do aktivit sdružení, registraci nového projektu a poskytují aktuální informace o probíhajících multicentrických projektech. Přivítáme jakékoliv reakce, náměty či připomínky jak k projektu samotnému, webovým stránkám tak i k dalším aktivitám souvisejícím s CGSG. 

I. Tachecí

Novinky

Umělá inteligence v kapslové endoskopii - dotazníková studie

Umělá inteligence v kapslové endoskopii - dotazníková studie

03.02.2021

Vážení přátelé, připojte se k evropskému online průzkumu organizovanému Dr Romain Leenhardtem (Chef de Clinique Assistant, Service de Gastroentérologie et Nutrition, Hôpital Saint-Antoine, APHP & Sorbonne Université Paris). Cílem projektu je získání základních dat o zkušenostech, znalostech a očekávání endoskopické obce vzhledem k vývoji a zařazování technik umělé inteligence v endoskopii a kapslové endoskopii.

Odkaz na dotazník:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdod7cgZhWEUCJw9n7nkjycc3raKqNYwcP82sKour52-3vQoA/viewform?usp=sf_link

Délka vyplnění cca 10 minut. 

Registr léčby H.pylori v České republice (Hp-CzReg)

Registr léčby H.pylori v České republice (Hp-CzReg)

22.06.2020

Pod vedením MUDr. Lumíra Kunovského, Ph.D.  vzniká další zajímavý projekt s možností zapojení českých gastroenterologů do evropských databází a registrů s možností zpracování čistě národních dat a podílu na celoevropských publikacích při dostatečném množství zadaných případů.