Úvod

Vítejte na webových stránkách CGSG (Czech Gastroenterology Study Group), sdružení jehož cílem je podpora výzkumu v oblasti gastroenterologie a příbuzných oborů v České republice. Organizace vznikla v roce 2019 z iniciativy výboru České gastroenterologické společnosti. Stránky umožňují registraci osoby či pracoviště se zájmem o zapojení do aktivit sdružení, registraci nového projektu a poskytují aktuální informace o probíhajících multicentrických projektech. Přivítáme jakékoliv reakce, náměty či připomínky jak k projektu samotnému, webovým stránkám tak i k dalším aktivitám souvisejícím s CGSG. 

I. Tachecí

Novinky

GAVE - dotazníková studie

GAVE - dotazníková studie

14.09.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve snaze o obnovení spolupráce mezi pracovišti při (snad) odeznění nejvýraznějšího omezení vlivem pandemie COVID19, dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o vyplnění dotazníku týkajícího se Vašich zkušeností s diagnostikou a léčbou GAVE (Gastric Antral Vascular Ectasia). 

Jednoduché otázky jsou k dispozici na webovém formuláři a jejich vyplnění nezabere déle jak 10 minut.  Nezajímáme se o detailní údaje o pacientech, cílem je získat přehled o přístupu k tomuto onemocnění na pracovišti. 

Odkaz na dotazník:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I0-QEdvw3EyW9zkL1V_O6Nv0Io5rUK5LjgM7FhPxfYpUMThQTzA5TUFGVkRQVlU3MVJPNFU2UFZXVC4u

(při nefunkčnosti lze nakopírovat do adresního řádku).

 

Vyplnění dotazníku bude možné do 9.10.2021 do 12:00.

 

Za spolupráci a strávený čas děkujeme

 

Radek Kroupa

 

MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.

Interní gastroenterologická klinika

LF MU a FN Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

tel. 53223 2114, 3500

kroupa.radek@fnbrno.cz