Contacts

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
tachecii@lfhk.cuni.cz
2. interní gastroenterologická klinika
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
premysl.falt@fnol.cz
2. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
jiri.cyrany@gmail.com
Interní oddělení
Nemocnice Jičín